Hur länge ska socialdemokraterna tillåtas sätta villkoren för svensk politik? Det är lätt att förstå att de själva inte tagit in att de numera är ett parti knappt större än moderaterna och sverigedemokraterna, men att journalister och statsvetare fortfarande utgår från gårdagens politiska landskap är svårare att förstå.

Socialdemokraterna har som uttalad princip att alltid rösta nej till statsministerkandidater från andra partier. På samma sätt så föreslår socialdemokraterna allt en egen kandidat till talmansposten.

Istället är det andra partier, nästan uteslutande på den borgerliga sidan, som avkrävs besked om hur Sverige ska styras efter valet. Något motsvarande besked från socialdemokraterna avkrävs inte.

När ska socialdemokraterna tvingas ge besked?