I Moderaternas och Kristdemokraternas höstbudget avskaffades den hårt kritiserade flygskatten eftersom den riskerade att äventyra ett antal regionala flygplatser runt om landet. Nu permanenteras i stället flygskatten genom regeringens vårändringsbudget.

Regeringen införde förra året ett bidrag om 120 miljoner kronor för att kompensera tio regionala flygplatser för passagerarbortfallet i samband med flygskatteinförandet.

Problemet var bara att några pengar aldrig betalades ut.

”Vi har inte fått ett enda öre, säger Ralf Lundberg”, vd på Arvidsjaurs flygplats till SR (8/4).

Genom vårbudgeten utlovar regeringen och dess stödpartier ytterligare 57 miljoner kronor i kompensation till de tio regionala flygplatserna. Det är mer än lovligt magstarkt att lova ekonomisk kompensation som aldrig behöver betalas ut.