Debatt Parterna har i dagarna bytt avtalskrav med varandra och vi inleder det nya årtiondet med avtalsförhandlingar i den Svenska modellens anda. Kollektivavtalet och den gällande fredsplikten som har varat i tre år ska nu upp för prövning mellan parterna. 

 

Men står branschen redo att diskutera de utmaningarna och möjligheter som finns?  Parterna ska nu tillsammans avgöra vilka regler som ska behållas, bytas ut eller om det ska stiftas nya regler som ska gälla för alla som vill vara arbetsgivaren och anställd i byggbranschen. 

 

Kronor och ören ska förhandlas fram och märket som industrin sätter kan kännas ganska oviktigt när vi ser vilka jätteutmaningar branschen har att ta tag i. 

 

Om det ska vara attraktivt att utbilda sig till byggnadsarbetare så kan parterna inte hantera frågor i avtalsrörelsen 2020 som berör om det ska finnas sanitetspåsar på de gemensamma toaletterna eller inte, ja du läste rätt sanitetspåsar!!

 

Det är också beklämmande att vi i avtal måste reglera hur utformningen på omklädningsrum ska vara, inte kan det vara mening att man ska söka sig till en bransch där man inte kan vara säker på att man ordnat med det mest grundläggande som delade omklädningsrum.

 

Om byggbranschen vill välkomna alla oavsett kön , så behövs det en rejäl uppryckning och en garanti  att branschen kan hantera dessa mjuka frågor. 

 

Ska vi vara konkurrenskraftiga i framtiden så måste branschen välkomna hela befolkningen och också ta tillvara på den kompetens nyanlända besitter.

 

Känner också en stor frustration varför vi tillsammans inte kan sudda ut machokulturen helt och hållet, få bort stämpeln en gång för alla.

 

Träffar dagligen på byggnadsarbetare men också ett flertalet tjänstemän som delar de fackliga grundvärderingarna om allas lika värde och rätten till en jämställd arbetsplats. 

 

Det är samtalen och ställningstagande som kommer att förändra branschen och det är vi tillsammans som kan förändra/förbättra. 

 

Men det är arbetsgivarna som har det yttersta ansvaret för den goda arbetsmiljön vi strävar efter.

 

Svenska modellen med kollektivavtal mellan de fackliga organisationerna i detta fall Byggnads och Byggföretagen ska vara garantin för ordning och reda samt jämställdhet på svenska byggarbetsplatser.

 

Byggnads är beredda att ta ansvar och sträcker ut en hand till arbetsgivarorganisationen Byggföretagen att göra sin del.

 

Hand i hand med avtalsrörelsen kör Byggnads sin kampanj ” Helt Seriöst ” där man belyser verkligheten ute på svenska byggarbetsplatser, där 70 timmars vecka med slavlöner finns, där man blir uppsagd med ett SMS på dagen , där människor ska riskera sina liv och hälsa för att vissa företag konkurrerar med dåliga förhållanden och ett obefintligt arbetsmiljötänk, allt för att sko sig ekonomiskt.

 

Facit kommer i maj om branschen visade sig mogen eller om det behövs ännu ett årtionde innan vi har vuxit till oss? Förhoppningen är att jag inte behöver sitta här år 2030 och tänka tillbaka att det vara ju bara år 2020 …