Den socialdemokratiska misskötseln av Region Norrbotten ledde till ett historiskt maktskifte. Efter 84 år tvingas Socialdemokraterna – i sällskap med Vänsterpartiet och Miljöpartiet – lämna ifrån sig makten i landstinget/regionen.

Sammantaget innebär valresultatet att Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet erövrar 37 mandat i regionfullmäktige, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans 29 mandat och Sverigedemokraterna 5. Det betyder att den nya ledningen kan luta sig mot en förhållandevis stabil majoritet.

Varför Socialdemokraterna går bakåt efter den gångna mandatperioden är inte svårt att förstå. Det har varit minusresultat efter minusresultat. Hyrläkare har lagts på hyrläkare. Skatten har höjts, trots att det dåvarande landstingsrådet liknade en skattehöjning vid att kissa i byxorna för värma sig på vintern (Kuriren 22/5 2015). Partiet har dessutom haft svårt att hålla ihop fullmäktigegruppen där enskilda ledamöter vid flera tillfällen hjälpt oppositionen att fälla de egna förslagen.

Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet kommer nu att ta över styret av regionen. Det är en uppgift som partierna måste ta sig an med stor respekt. Det kommer att vara svårt att få kontroll på hyrläkarberoendet och den höga kostnadsutvecklingstakten. Det krävs ett systematiskt arbete för att få sjukvården att sluta blöda.

Den nya regionledningen borde nu först och främst sätta sig ned och titta på primärvården. Det är där personalförsörjningsproblemen är som allra störst. När Kuriren i våras granskade personalbristen inom primärvården var fler än hälften av läkartjänsterna vakanta och fast anställda läkare saknades helt vid tre av regionens egna hälsocentraler (Kuriren 24/3). Det är som om hälsocentralerna skulle behöva ett besök på de akutmottagningar de är avsedda att avlasta.

Själv har jag landat i att det bästa förmodligen vore att prova en organisationsform som är beprövad och undan för undan lägga ut primärvården på privata aktörer – eftersom regionen ändå inte klarar av att driva dem Då skulle Region Norrbotten i stället kunna fokusera på att ställa kvalitetskrav. Att undersöka effekterna av en sådan förändring – eller andra – kan den nya majoriteten göra i lugn och ro när den får tillgång till regionens utredningsresurser.

Parallellt med att den nya ledningen ser över primärvårdens organisation borde den även nyktert titta på de många bolagsengagemang och åtaganden som ligger utanför kärnverksamheten. Ta en diskussion om vilka besparingar som kan göras redan nu.

Nedräkningen till valet 2022 har redan börjat. Att Socialdemokraterna tvingas bort makten för första gången sedan 1934 må vara historiskt. Men Sjukvårdspartiet och de borgerliga partierna står för en ännu större bedrift om de lyckas bli återvalda om fyra år.