Allt för många ungdomar idag kan inte eller vill inte läsa källkritiskt . Man förlitar sig på att alla nyhetsspridningar och rykten på tex sociala medier och politiskt bundna nyhetssajter är absolut fakta mer än personliga åsikter. Populism tillämpas på så många olika sätt och läsaren själv förstår inte när hen blir manipulerad att tro på vad som skrivs och bryr sig inte om det objektiva och glömmer bort eller bryr sig inte om källkritiken. När det händer kommer populismen att få ett övertag i samhället och radikala åsikter växer (både höger och vänster). Man förlitar sig på vinklad statistik och anser den som definitiv fakta utan att kunna tyda den ur ett objektivt perspektiv och missförstår den. Detta gör att politiska partier med radikala åsikter som tillämpar populism (tex SD och FI) får större stöd och på sikt kommer att öka klyftorna mellan kön, etnicitet osv. Vad vi får då är ett otryggt samhälle där radikala åsikter styr. Så nu när valet närmar sig så hoppas jag att ni tar ert ansvar, sätter er in i vad det parti ni väljer faktiskt står för och vilka konsekvenser det får för den breda massan. Möjligheterna inom vård och omsorg, arbetsmarknad, utbildning, rättsväsendets, ekonomi osv ska vara jämställt för att få en trygghet vi alla kan leva och må bra i.

Förstagångsväljare