Insändare Privata banker skapar nya pengar. Detta kan man läsa på riksbankens hemsida, riksbanken.se/vad är pengar. När en bank beviljar dig ett lån, sätts pengarna in på ditt konto. Samtidigt noteras skulden på ditt skuldkonto, som du måste amortera och betala ränta på. Banken belastar sitt skuldkonto med beloppet som satts in på ditt konto. Eftersom banken har en fordran på dig, för dom också in beloppet på sitt tillgångskonto. Då är bankens balansräkning i balans. Någon ränta behöver inte banken betala när pengarna kommer från luften.
Hur detta går till kan man se på youtube/ Positiva pengar, vad är pengar. Se åtminstone den första lilla filmen av de sex. 

För att få större inblick i frågan se gärna även filmen "Ett hållbart penningsystem. Lars Alaeus från Positiva pengar beskriver hur bankerna skapar nya pengar. Han visar även hur man kan göra om penningsystemet. Men jag tycker att bankerna kan hantera pengar på nästan samma sätt som idag. Huvudsaken är att privata banker inte får skapa nya pengar. Bankerna kan få låna av riksbanken mot ränta.
Med dagens system, där privata banker skapar nya pengar från luften, försvinner pengarna vid amortering. Bankerna behöver inte betala någon ränta till luften, men låntagarna betalar ränta till banken. Alla digitala pengar som finns, måste någon vara i skuld till. Om penningmängden skall öka, måste skuldsättningen öka. Samtidigt hör man röster för att skuldsättningen måste minska.
1897 blev det förbjudet för privata banker att ge ut nya sedlar. Det bör nu även gälla digitala pengar. Om riksbanken får ensamrätt att ge ut nya pengar, försvinner inte pengar vid amortering av lån. Ingen behöver heller vara skyldig för nya pengar, som riksbanken skapar från luften. Pengar som riksbanken lånar ut till banker kan delvis vara gamla befintliga pengar, delvis nyskapade pengar. Riksbanken kan även skapa nya pengar som tillförs statskassan och den vägen kommer in i penningomloppet.
Thorbjörn Nilsson