Debatt Öppet brev till Kiruna kommun:

 

Rasismen mot samer har i kölvattnet av Girjasdomen flödat såväl på sociala medier som i verkliga livet. Det hör inte hemma i en demokrati där alla människors lika värde är själva grundbulten. Där ska ingen behöva känna rädsla eller bli ifrågasatt på grund av sitt ursprung.

 

Det är oacceptabelt.

 

Vi i rörelsen Backa Sápmi har genom vittnesmål från hundratals engagerade – gällande uttalanden på sociala medier, polisanmälningar och personliga upplevelser – verkat för att synliggöra rasism mot samer. 

 

Många folkvalda ledare, organisationer och offentliga personer har fördömt denna rasism, statsminister Stefan Löfven, kultur- och demokratiministern Amanda Lind, Svenska Jägareförbundet och Lycksele kommun för att nämna några. Dessa har i sina uttalanden fördömt specifikt rasismen mot samer.

 

Vi anser att det borde vara en självklarhet att även Kiruna kommun agerar mot denna typ av rasism. Det har istället mötts av flera veckors lång tystnad vilket är anmärkningsvärt. 

 

Det uttalande som kom 17 februari från Kiruna kommunfullmäktige är ett vagt avståndstagande som inte adresserar stöd för de samiska medborgarna i synnerhet, trots att det är samer som folkgrupp rasismen i detta fall riktas mot, till skillnad från Gällivare kommun som tidigt tagit tydligt avstånd från de hat och hot som riktats mot samer senaste tiden. Det är ett viktigt agerande, i synnerhet då Girjas sameby ligger i Malmfälten, vars invånare ska leva sida vid sida i ett fredligt samhälle.

 

Kiruna kommun är mångfald och är landets största till ytan vars område innefattas av hela sju samebyar. Kiruna/Giron är en samisk förvaltningskommun. Staden bär ett samiskt namn och är hemort för en rad samiska institutioner förutom de många samiska medborgarna i kommunen. Därför borde det ligga i kommunens allra största intresse att verka för en miljö där respekten för varandra är orubbligt. Det är vår gemensamma historia.

 

Här en del av de citat som hittats på sociala medier från just Kiruna-området: “Sista gången man visat respekt å hänsyn för samerna och deras renskötsel i alla fall. Själviska äckliga jävla as är vad ni är, hoppas ni själva inser att ni startat krig nu.” “Kom ihåg nu, ta era gamla bilar, kör ihjäl alla renar ni vill och skära av öronen efteråt.” “Perfekt väder för att härja uppe på Girjas marker, jaga deras renar som de kortväxta jagar våra Järvar! Save a wolverine kill a sapmi!!”

 

Klimatet med hat mot samer har hårdnat. Nylig studie visar att samehatet pågått så länge att det gått från normalisering till cementering. När ord går till handling och renägare hittar sina djur skadade och dödade av mänsklig kraft, måste samhället inse allvaret och agera.

 

Vi kräver att Kirunas kommunalråd genom kommunfullmäktige som den högsta beslutande församlingen gör samma sak som Gällivare kommun. Ni är satta att bära medborgarnas förtroende och förväntas i alla lägen stå upp för de demokratiska principer som är grundvalarna för vårt gemensamma samhälle. Ni är de ledare som måste visa vägen för allmänheten genom att deklarera att rasism mot samer är helt oacceptabelt. 

 

Tiden är inne för att stå upp för ett tolerant demokratiskt samhälle och agera för att alla människors rättigheter respekteras.

 

Samiska rättigheter är mänskliga rättigheter.

 

“I slutändan kommer vi inte minnas våra fienders ondska, utan våra vänners tystnad.”

(Martin Luther King Jr.)