Vi svenskar är ett resande folk. Sex av tio svenskar reser utomlands varje år. Fler än 650 000 svenskar i alla åldrar, från au-pairer till seniorer bor utomlands. Bara i Spanien bor 90 000 svenskar, i Thailand 20 000 och i Norge 90 000. Det är inte konstigt att vi svenskar behöver platser också utomlands där vi kan fira gudstjänst och prata svenska. Få del av en gemenskap. Och där vi kan få stöd av och samtala med en präst eller diakon.

Själv har jag arbetat på SKUT-kyrkorna i Antwerpen, Bryssel, Mallorca, Skagen och London när ordinarie präst åkt hem till Sverige på semester. På en del ställen har man vigselrätt då många par väljer att vigas utomlands. Det förekommer också dop. Att besöka svenskar på sjukhus och fängelser är en viktig del av arbetet. En del avlider också utomlands. Uppdraget utomlands är ungefär detsamma som för en församling i Sverige. Men församlingarna utomlands får inte del av kyrkoavgiften på samma sätt som församlingarna i Sverige. De bekostar själva en stor del av sin verksamhet. Därför är kollekten på söndag så viktig för att församlingarna utomlands ska kunna finnas kvar.

präst/ SKUT-rådet i Luleå stift