Med tanke på antalet bostadssökande i Luleå räcker det inte med 2 000 nybyggda lägenheter som planerat. Och med 2 000 lägenheter kommer inte Luleå att växa speciellt mycket.

Om man ser till väntetiden som för närvarande är 15 år för en lägenhet och hur många som söker så behövs uppskattningsvis 10 000-20 000 lägenheter för att de som söker ska ha chans till bostad inom rimlig framtid.

Behovet är enormt och troligen större än vad politiker och andra beslutsfattare är medvetna om. Man bör också tänka på att för att Luleå ska behålla sitt rykte som universitetsstad och locka dit studenter så behövs även bostäder för dessa.

Det är säkert inte lätt att vara politiker och få allt att funka, speciellt när dessa får direktiv från högre instans som kanske in sin tur får direktiv från ännu högre instans om hur saker och ting ska skötas, men trots det ska ju de kommunala folkvalda beslutsfattarna jobba för oss skattebetalare och prioritera så att det i alla fall finns tak över huvudet för kommuninvånarna. Det har de betalt för.

Själv är jag i övre medelåldern, har arbetat och betalt skatt sedan jag var 16 år. Jag har stått i bostadskö i många år och känner inte att jag får den service av samhället jag behöver.

Jag har äntligen fast jobb i Luleå och behöver bostad. Det är för dyrt och besvärligt att pendla och dessutom dåligt för miljön. Och speciellt nu när bensinskatten höjs. Jag har ej heller möjlighet att slänga fram 1,5 miljoner kronor och köpa en bostad. Men om jag hade haft möjlighet till en politikerlön hade det inte varit något problem dock.

Enligt en rapport från Lulebo skulle bostadskön ha halverats men den har snarare blivit längre. De som oftast hamnar på första plats i kön har stått i kö sedan 2003. Det är fortfarande 15 års väntetid alltså, och även i de mindre attraktiva bostadsområdena. Och trots att Lulebo börjat ta avgift för de som står i bostadskö har kön ej kortats. Varför är det så? Och vad betalar man för egentligen?

På 1970-1980-talen fanns det ibland 60-70 lediga lägenheter att välja bland för den sökande utan att ha stått i kö och nu är kön 15 år! Varför? Kanske en grävande journalist på SVT borde kolla upp Lulebo, om lägenheterna verkligen förmedlas rättvist och hur Luleå kommuns styrelse egentligen sköter bostadspolitiken?

Har pratat med många som är i liknande situation som mig, missnöjet är enormt och funderingarna många.

Dessutom har de flesta av de nybyggda lägenheterna så pass dyr hyra så en vanlig Svensson med en månadslön på 14 000-15 000 kronor efter skatt har ingen möjlighet att hyra för att inte tala om en student. 10 000 kronor för en tvåa till exempel på Mjölkudden och Lulsundsberget! Och på det planerade Hällbacken och Kronan kommer antagligen hyrorna att ligga på samma nivå. Hur resonerar ni egentligen? Går det inte bygga mindre lyxiga lägenheter så hyran blir lägre? Och att bygga nya bostadsrätter borde helt och hållet uteslutas eftersom endast ett fåtal välbärgade har råd att köpa dessa.

I stället för till exempel ett nytt Kulturhus för dryga miljarden hade pengarna kunnat användas till hyreslägenheter med hyror i nivå för vanligt folk.

Jag kommer att bli tvungen att flytta till Piteå, Kalix eller Bodens kommun och söka nytt jobb för att få bostad inom rimlig framtid. Där har de styrande lyckats bättre med bostadspolitiken och därmed är där betydligt lättare att få bostad.

Men det finns en möjlighet dock: Luleå kommun kanske kan ställa upp och köpa mig en lägenhet så jag får behålla mitt jobb i Luleå och slipper pendla så tänker vi på miljön också? Luleå kommun brukar ju köpa loss bostadsrätter till de som är i störst behov och jag som betalat skatt i 35 år till svenska staten borde väl ha en god chans att få hjälp?

Alternativt kan jag kanske få förtur i bostadskön eller bli inneboende hos någon politiker eller om ett kontor i kommunhuset kan göras om till övernattningslägenhet ...? Det skulle bli perfekt för mig. Jag klarar mig på 20 kvadratmeter ...

Modulbostäder kunde bli lösningen. Ett förslag till er som har makten att påverka. Dessa har billigare hyra samt kan byggas upp betydligt snabbare än vanliga hyreshus och har tillräckligt bra standard.

Utan bostäder kommer Luleås befolkning inte att öka - snarare att minska när vi tvingas flytta till annan ort för att få bostad. Det finns massor av ledig tomtmark i Luleå där modulbostäder kunde placeras.

Är tacksam för svar på mina frågor från Lulebo och/eller någon ansvarig politiker.