Ledare:

Moderaterna kommer att fördärva arbetsmarknaden och sätta den ur spel. Det påstår i vart fall LO i sin nya kampanjfilm. En grupp personer (varav en är Johannes Sundelin, socialdemokratisk ledamot i regionstyrelsen i Norrbotten och gruppledare i regionfullmäktige) sitter runt ett bord och diskuterar vad som skulle hända om Alliansen, och i synnerhet Moderaterna, fick sitta i regering. De kommer fram till att de förmodligen skulle förlora sina jobb. De antaganden, och i vissa fall rena lögner, som LO gör i filmen är grova övertramp.

Alla torde vara vana vid LO:s slentrianmässiga stöd till S och att ledningen hellre ägnar sig åt partipolitik än att ta tillvara medlemmarnas intressen. I filmen går dock LO ett steg längre och gör det direkta påståendet att medlemmarna och hela arbetsmarknaden skulle fara illa om Moderaterna och Alliansen fick styra.

I kampanjfilmen ses till exempel en av karaktärerna (Johannes Sundelin) hänvisa till en ospecificerad tidningsartikel när han säger att Moderaterna vill lagstifta om sänkta löner för enkla jobb. Detta, förklarar en annan karaktär som jobbar som undersköterska, kommer att gälla även henne.

Den förklaringen har inget att göra med hur förslaget om inträdesjobb ser ut, eftersom det enbart gäller nyanlända och unga arbetslösa under en begränsad period.

Denna gränslöshet i kampanjmaterialet gäller dock inte bara LO. Även Svenskt näringsliv har nyligen fått kritik för en bild som deras Facebooksida Skattefakta har publicerat. Bilden föreställer en familj som sörjer vid en grav, med en infälld finansminister Magdalena Andersson (S) som säger att den döde hade pengar. Syftet är att kritisera den föreslagna arvsskatten, men resultatet blir minst sagt smaklöst.

Att kampanjer under detta valår, med väntad förekomst av fake news och desinformation, går över gränsen genom att vilseleda och ljuga är kanske ingen överraskning. Därför är det olyckligt att LO, med sitt stora inflytande och sin viktiga roll, gör ett så grovt övertramp.

Kampanjfilmen bidrar till allt annat än ett sunt debattklimat med faktabaserade argument och påståenden. En sådan valrörelse gör det svårare för väljarna att veta vilket parti som verkligen delar deras åsikter. Valresultatet i september får inte grundas på falska uppgifter om politiska motståndares avsikter. Förhoppningsvis håller LO med om det, innerst inne.