Insändare Jag håller med ”Besviken hemvändare” (publicerad i Kuriren 27 augusti) till hundra procent. Eftersom jag också är en ”hemvändare” från Stockholm vill jag belysa ytterligare saker om Luleå kommun och Region Norrbotten.

1. Den totala skattesatsen för år 2019 är i Luleå 33,84 procent per intjänad hundralapp. I Stockholm är skattesatsen 29,82 procent. Det betyder att om man har en bruttoinkomst på 30 000 kr per månad betalar man 1 206 kr mer i skatt per månad i Luleå jämfört med Stockholm.

2. Matpriserna är näst högst i Sverige. Endast Ångermanland har högre. En karta över Sverige som PRO publicerat visar Sverige i olika färger: grönt, brunt och fyra nyanser av rött. Man skriver ”ju rödare färg desto dyrare mat”. Norrbotten är rödast.

3. Prisjämförelser med mera hos Folktandvården i Region Norrbotten och Region Stockholm:

• När man ringer till Folktandvården i Luleå är det första man får höra från en inspelad röst: ”Om du uteblir eller lämnar återbud senare än två timmar innan kliniken stänger dagen innan den bokade tiden så debiteras du alltid oberoende av orsak. Avgiften är 400 kronor både för vuxna och barn. Samt så tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor”. Priset för uteblivande eller sent återbud är i Stockholm 100 kronor.

• Garantitiden för en permanent krona är tre år i Norrbotten och fem år i Stockholm.

• En basundersökning av tänderna utförd av tandläkare kostar 880 kr i Norrbotten, 865 i Stockholm.

• En basundersökning utförd av tandhygienist kostar 705 kr i Norrbotten och 635 i Stockholm.

• När man har ett frisktandvårdsavtal med Folktandvården är alla priser i de tio premiegrupperna högre i Norrbotten än i Stockholm.

Till detta kommer att det är omöjligt att få en tid för undersökning av tänderna i Luleå när man anser att man behöver det, utan man måste vänta i flera år. Detta händer aldrig i Stockholm. I Stockholm kan man gå på nätet och söka på i närtid lediga tider och då får man 50 procents reduktion av priset.

4. Angående sjukvården, vårdgarantin och priser:

• I Sverige fick vi en förstärkt vårdgaranti den 1 januari 2019. Vårdgarantin är en del av patientlagen, det vill säga en lag som vårdgivarna är skyldiga att följa. Den föreskriver bland annat följande tidsgränser:

• Patienten har rätt att få kontakt med primärvården samma dag, till exempel genom telefon. Det uppfyller inte vårdcentralerna i Luleå. Om man ringer på eftermiddagen till vårdcentralen får man höra från inspelad röst att de har slut på telefontider.

• Patienten har rätt att få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Det uppfyller inte vårdcentralerna i Luleå, där det inte är ovanligt att man måste vänta i flera veckor. I Stockholm får man alltid en tid att besöka vårdcentralen inom tre dagar.

• Norrbotten: Besök hos sjuksköterska eller annan personal: 200 kr. Stockholm: Besök hos sjuksköterska, kurator, logoped eller psykolog: 100 kr.

5. Angående SSAB/Luleå energi:

• Den 31 maj läste jag en artikel som Dagens Nyheter publicerade med rubriken ”Enorma skillnader av utsläpp i Sverige”. Det gällde utsläpp av koldioxid. Luleåkraft (SSAB/Luleå energi) toppar listan. Mark- och miljödomstolen är den myndighet som beviljar tillstånd av utsläpp. Länsstyrelsen är den myndighet som utövar tillsynen. Förutom CO2 släpper SSAB ut: NOx (kväveoxider), SO2 (svaveldioxid), stoft, PM10 (partiklar) med flera. Alla dessa ämnen har negativa hälsoeffekter.

Man kan sammanfattningsvis säga att det varken är bra för plånboken eller hälsan att bo i Luleå.