Många vill bo i Luleå och många väljer att flytta hit. Det är väldigt positivt för alla som bor och verkar här. Men för att kraften i urbaniseringstrenden ska hålla i sig måste staden fortsätta utvecklas. Annars väljer både människor och investerare någon annan stad. Vi förstår alla att det krävs attraktiva jobb, utbildning, bostäder, handel, upplevelser och nöjen. Men det krävs framför allt att vi sätter fart. Att vi höjer ribban rejält och jobbar tillsammans. Det krävs stadsutveckling.

Luleå har ett unikt tekniskt universitet med forskning i världsklass och en lika unik Science Park. Här råder ett fantastiskt företagsklimat och man lyckas locka hit både nya investerare och företagsetableringar, bland annat etableringen av Facebooks datacenter som är riktigt spännande.

Allt detta är fantastiskt, men vi måste göra ännu mer. Vi måste tänka nytt! Framför allt måste vi ha en gemensam syn på vad som skapar tillväxt. Annars blir vi omsprungna av någon annan stad - som vill mer och ser till att saker händer.

Vi, och många med os,s anser att utbildningsmöjligheter och ett starkt näringsliv är de avgjort viktigaste faktorerna för tillväxt. Där de attraktiva utbildningarna och jobben finns, dit flyttar människor. Då blir följden att det också behövs fler bostäder, en bredd av butiker, utvecklade mötesplatser och ett större serviceutbud.

Vårt självklara bidrag som fastighetsägare är att ständigt utveckla våra fastigheter. Så att våra hyresgäster ska kunna vara lönsamma och göra riktigt bra affärer, så att fler människor kan bo i city och så att fler företag kan växa och väljer att etablera sig här. Vi är inte rädda för att agera, skapa flyttkedjor, köpa nytt, bygga om och investera. När syftet är att utveckla en attraktiv stad finns det inget att vara rädd för. Det finns bara massor att vinna, för alla.

Företagare, hur får vi ännu fler företag att etablera sig och växa i vår stad? Politiker, har vi gjort allt som går för att ha en planberedskap för nybyggnation. Du som jobbar med infrastruktur i och runt Luleå, har vi bästa möjliga kommunikationer för att fortsätta utveckla stadskärnan och staden? Luleå tekniska universitet, vad gör vi för att få studenterna att flytta hit och dessutom stanna kvar efter fullföljda studier?

Vi måste våga prata om våra idéer. Om hur vi ska få utveckling och tillväxt. Vi är övertygade om att man måste tänka stort för att få saker att hända.

Vi på Diös går gärna i täten, men vi vet att det krävs fler spelare för att lyckas och att vi jobbar åt samma håll. Det är nyckeln till Luleås stadskärnas framtid. Ingen blir gladare än vi om telefonen ringer redan i dag, med nya spännande idéer som utvecklar vår stad.

Luleå, vi har potentialen och styrkan att konkurrera med vilken stad i Sverige som helst. Nu sätter vi fart.

Knut Rost,

vd Diös

Johan Lång,

affärschef Diös Luleå