När ska Västra Varvsgatan ner mot Teliahuset återställas i körbart skick efter alla de arbeten som vi boende på bostadsområdet Varvet/Hägern fått stå ut med det senaste fyra åren. Gatan är periodvis totalt okörbar, man kan fundera vem som ska stå för de eventuella skador som uppstår på bilarna. Det är för mig ofattbart att Luleå kommun inte tar sitt ansvar och ser till att vi boende har en någorlunda körbar gata till vårt bostadsområde.

Gatan skulle i dagens skick fungera utmärkt som teststräcka för rallysporten.