Insändare I Luleå kommun är det ingen självklarhet att alla barn i förskola och skola ska få äta sig mätta. Trots läkarintyg har det tagits beslut att ingen specialkost ska serveras. Barn med neurologisk funktionsnedsättning, till exempel autism och adhd, har selektiv ätstörning och behöver därför specialkost.
När man har barnbarn som drabbas måste man sprida den här informationen. Det saknas kunskap om denna funktionsnedsättning. Det finns mycket att läsa på nätet  selektiv ätstörning, ätovilja.
När det ska sparas pengar görs det på de svagas bekostnad. De här familjerna har det nog tufft redan att få ihop vardagen.
VEM har tagit beslutet? VEM kan sätta sig över läkarutlåtanden? Ingen i kommunhuset tar på sig ansvaret men de kan välja vad de vill äta till lunch och kan äta sig mätta.
G Nordin