Debatt Replik på debattinlägget med rubriken "Marknadshyror leder bara till högre hyror".

 

Att det i en debattartikel från Hyresgästföreningen den 21 februari framstår som att marknadskrafterna skulle vara det som hindrar bostadsbyggandet är ett märkligt påstående. Det är snarare det privata kapitalet från drivna fastighetsägare, byggherrar och andra investerare som möjliggör att vi kan finansiera renoveringar och bygga alla de nya bostäder som behövs.

 

Jag håller med om att är viktigt att hålla isär begreppen behov och efterfrågan på bostadsmarknaden eftersom många av dom som har behoven, saknar möjlighet att bo i dom bostäder som tillkommer på marknaden. Detta får dock inte bli ett hinder i att fortsätta bygga eftersom vi behöver en rörlighet inom det befintliga bostadsbeståndet. På samma sätt som vi kan välja standard i det ägda boendet är det väl rimligt att man också kan välja storlek och standard i den hyrda bostaden. Detta borde istället bidra till att höja hyresrätten som boendeform.

 

Det behövs nya, riktade åtgärder som hjälper de mest utsatta på bostadsmarknaden och som främjar social rörlighet. Utgångspunkten måste vara enskildas behov, inte systemlojalitet. Att försöka få till en förändring kring social bostadspolitik borde ligga högst upp på prioriteringslistan för alla parter inom bostadsmarknaden.

 

Att däremot låta enskilda hyresgäster själva avgöra behovet eller nivån på underhållet, skapar varken fler eller billigare bostäder. Det ökar snarare kostnaden för underhållsåtgärder, som i sin tur kan skapar eftersatta och otrygga bostadsområden. Hyresnivån ska enligt lag följa bruksvärdet på lägenheten och det är därför inte möjligt för en hyresvärd att justera hyran utan att den har godkännas av hyresgästen, som ofta företräds av Hyresgästföreningen, eller av hyresnämnden.

 

För att vi i framtiden ska kunna erbjuda bra boenden för alla behöver vi säkra hyresrättens överlevnad och möjliggöra för de marknadskrafter som är villiga att satsa.