"Spenderat pengar som en full sjöman" var rubriken i Kuriren den 1 februari. Polisförbundets ordförande Johan Claesson gör en jämförelse som övergår mitt förstånd. Du diskrimenerar all världens sjömän med ditt uttalande. Om din högste chef avgår och du påstår att chefen handskats med pengar som citatet ovan, då är du ute på djupt vatten. Världen skulle inte klara sig utan sjömän. Jag förstår att du ville vara rolig, men en stor ful "groda" hoppade ur din mun. Ta tillbaka allt och bed om att vi, alla kategorier sjömän tar emot din ursäkt (f.d. chefen får du klara själv).

Jag, undertecknad, har rapporterat händelsen till sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss. Jag har varit facklig representant i 20 år i två rederier. Jag har varit till sjöss i 35 år och seglat ihop med olika nationaliteter.

Inväntar nu en ursäkt. Hoppas att du inser att "grodan" inte var bra.

Sjömannaföreningen Luleå