Den industri Carl B Hamilton (FP) säger sig värna i debattartikeln i Kuriren den 7 augusti gynnas inte av Alliansregeringens passiva politik. Jobben och Sveriges konkurrenskraft stärks av satsningar på förnybar energi, energieffektivisering och åtgärder för att minska klimatutsläppen. Att vara klimatsmart är i dag en konkurrensfördel. Ett av de vägande skälen till att Facebook valde att etablera sig i Luleå var tillgången till miljövänlig el från Luleälven och möjligheten att nyttja naturlig kyla.

För att Sverige ska ha tillgång till el även när dagens gamla kärnkraft stängs ner av åldersskäl måste en ansvarstagande regering ha en plan för successiv övergång till ny elproduktion. Att som regeringen blunda för att kärnkraften är gammal och att det är hög tid för beslut om ny elproduktion riskerar ställa Sverige inför elbrist vilket skulle drabba industrin och hushållen. Förra året hade Sverige ett elöverskott på 10 TWh och de två äldsta reaktorerna, O1 och O2, levererade tillsammans endast 2,2 TWh. Det finns därmed utrymme för en ansvarsfull nedstängning av två reaktorer utan att det skulle märkas i elsystemet.

Att energieffektivisera och därmed minska energianvändningen är både det billigaste och miljövänligaste sättet. Den statliga utredningen ”Vägen till ett energieffektivare Sverige” kom 2008 fram till att Sverige har en energieffektiviseringspotential på 40 TWh, med dagens teknik och med lönsamma åtgärder. Det är mer än hälften av vad kärnkraften producerar som inte skulle behövas. Alliansen har under sin tid vid makten varit anmärkningsvärt passiv trots denna slutsats och har inte sett till att det lönar sig tillräckligt att effektivisera inom svensk industri. Miljöpartiet har stark tilltro till industrisektorns vilja och förmåga att ställa om och vi kommer att ge långsiktiga incitament att göra så efter valet i höst.

Hamilton citerar i sin artikel en intervju i Dagens Industri. ”Åsa Romson är inte jätteglad i att svenska värdefulla träråvaror görs till blöjor och näsdukar och att vi exporterar pappersmassa.” Men han väljer att klippa bort slutet på citatet som lyder "Jag tycker nog vi kan klättra i förädlingskedjan”. I samma intervju pekar Åsa Romson även på möjligheten att ersätta plastmaterial med produkter av träråvara. Det handlar om utveckling.

Tiderna förändras. Det har de alltid gjort och de länder som har förmågan att förändras i takt med tiden är också de som kommer stå starkast när förändringens vindar blåser. I dag är situationen förändrad och den som klamrar sig fast vid omoderna tekniker och gamla sanningar står oförberedd inför de utmaningar som vi i Sverige inte kontrollerar eller styr över. Miljöpartiet väljer att se möjligheterna i att möta de utmaningar vi står inför.

Annika Eriksson,

riksdagskandidat (MP) Norrbotten

Lise Nordin,

riksdagsledamot (MP) energipolitisk talesperson