Nu kommer rapporter från olika kommuner om att förskolor upprätthåller föräldrarnas krav på att barnen ska bära slöja under vistelsetiden. Vi moderater har fått frågan om hur vi ser på den problematiken.

Moderaterna i Boden vill med kraft påtala att något sådant inte får förekomma inom verksamheten i Boden. Vi kommer med alla till buds stående medel att motarbeta sådana initiativ.

Såväl skola som förskola i Sverige är ickekonfessionell. Skollagen utgår från att jämställdhet ska råda. Ingen åtskillnad på grund av kön får förekomma. Om verksamheter, fristående eller kommunala accepterar krav på att barn särbehandlas på grund av kön blir signalen diskriminerande och därmed olaglig enligt vår bedömning.

Rigmor Åström

Moderatkvinnoansvarig i Boden