Miljöpartiet föreslog via Peter Eriksson och Annika Eriksson veckan före valet att man skulle låna till att bygga Norrbotniabanan till Norrbotten. Man har fått för sig att det går att snabba på bygget genom att börja i Luleå!

Den symboliska starten av banbygget Umeå-Dåva, 9 kilometer, var farsartad. Bygget har inte startat i Umeå. Man gjorde en symbolisk grävning av en ås efter sträckan stressad av löftet att starta bygget under mandatperioden. Detta en vecka före valet! Det säger väl allt.

I den nationella trafikplanen, som dock bara är en plan, har man sagt att banan skall dras till Skellefteå fram till cirka 2030. Denna tidsplan är fullständigt orealistisk. Finansieringen för denna sträcka är inte heller klar. MP struntar i detta och passar på att dra på skattekollektivet ytterligare skulder med sitt förslag. Ingen finansiering behövs där inte!

Förfarandet visar hur opålitligt MP är och hur opassande det är att ha MP i en regering. Där har Stefan Löfven (S) begått ett flagrant misstag som han nog ångrar i dag. Upprepa inte det! Någon Norrbotniabana till Norrbotten lär det inte bli före 2040 om det alls blir någon. Det sitter en ny regering och bestämmer framöver.

Man kommer att tvingas att fortsätta upprustningen av norra stambanan skyndsamt så att det blir dubbelspår hela vägen. Det går att genomföra relativt snabbt och är en förutsättning för industrin och näringslivet i Norrbotten.