Hela Sverige ska leva. Därför är det så fel att den rödgröna regeringen föreslår en särskild svensk flygskatt. Förslaget har mötts av massiv kritik. Experterna visar att klimatnyttan uteblir. Att beskatta flyget hårdare i Sverige leder bara till omfördelning av utsläppen inom EU eftersom fler flygbolag hellre landar i våra grannländer än här. Det blir tydligt när man ser hur flygtrafik från Sturup i stället kommer att hamna på Kastrup.

Det är uppenbart att förslaget är plakatpolitik. Det leder inte till att miljön blir bättre och notan på 1,8 miljarder kronor skickas till alla som bor utanför Stockholm. För många människor runtom i vårt land finns det inget alternativ till flyget och då leder flygskatten enbart till högre biljettpriser. Till vilken nytta då, undrar vän av ordning. Det är förvånande att Socialdemokraterna inte ser att hela Sverige behöver leva, inte enbart Stockholm.

Sverige är ett avlångt land med stora avstånd. För att Norrbotten skall få möjlighet till en stark tillväxt med fler människor krävs det att man kan transportera sig till eller från regionen på smidigt och kostnadseffektivt. Norrbotten är därför starkt beroende av att det finns flyglinjer och att priserna inte sticker iväg. Flygskatten gör det dyrare att ta sig till och från Norrbotten och därmed blir det svårare att bedriva företag i Norrbotten. På vilket sätt blir det fler jobb av det?

Det är viktigt att ta ansvar för miljön. Vi tror på grön skatteväxling. Vi sänker skatterna på jobb och företagande samtidigt som olika miljöstyrande skatter höjs. Det är klimatsmart och det är bra för svenska jobb och svensk konkurrenskraft. Men att införa en nationell flygskatt leder inte till mindre utsläpp när flygen landar i Köpenhamn istället för Malmö eller när människor tar bilen istället för flyget.

Stå upp för att hela Sverige ska leva. Stå upp för jobben även utanför Stockholm. Nej till flygskatten.

Mats Persson,

ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna

Anne Kotavuopio Jatko,

viceordförande Liberalerna Norrbotten