Läser i Kuriren beträffande löneförhöjningar till undersköterskor, som var ytterst välförtjänta! Läser också att dessvärre så gäller inte denna löneförhöjning alla undersköterskor inom kommunens tjänst, vilket är ytterst olyckligt!

Så odemokratiskt och politiskt inkorrekt, att så förbigå och förneka en av grupperna denna behjärtansvärda löneförhöjning, de arbetar inom samma gebit och dessutom under obekväm arbetstid!

Jag är besviken på de, som betett sig så illojalt mot samarbetspartners och godtyckligt ställt grupper mot varandra! Inte solidariskt korrekt! Så tragiskt inkorrekt!

Jag känner som medborgare, att detta ska korrigeras med omedelbar verkan!

Tack för ordet!

Birgitta Wikström

medborgare i Luleå kommun