Insändare Jag satt och lyssnade på regionalnytt när arbetsmarknadsministen Ylva Johansson blev intervjuad om att en mängd av arbetsförmedlingens kontor blivit nedlagda.

Efter ett tag kommer reportern in på att arbetsplatsolyckorna ökat dramatiskt i länet, bland annat hade precis en arbetsplatsolycka inträffat på LKAB i Malmberget. På reporterns fråga hur man ska kunna minska dessa olyckor svarade ministern att man måste öka antalet skyddsombud och att varje olycka måste bli kostsam för arbetsgivaren.

Då kommer jag osökt att tänka på arbetsplatsolyckan i Svappavara när en ung kvinna, Julia Markström, omkom. Den dåvarande platschefen hade från skyddsombuden fått upprepade rapporter om att verket varit genomrostat men inte åtgärdat detta förrän Julia tragiskt omkom.

Här hjälper det inte med fler skyddsombud, när platschefen inte är lyhörd på signalerna från golvet och från de skyddsombud som redan finns.

Enligt mitt sätt att resonera borde platschefen, som är ansvarig för att verket är i fullgott skick, åtalas för vårdslöshet och förorsakande av dödsfall. Dessutom borde företaget få miljontals kronor i böter.Fortfarande är det väldigt tyst efter tragedin men detta verkar vara praxis när en arbetsplatsolycka inträffar på en storindustri och straffen brukar inte bli så höga.

Detta, att det måste kosta att inte ha en säker arbetsplats, är nog det enda som hjälper annars kommer olyckornas antal att fortsätta stiga .

Anhöriga måste kunna förutsätta att när en anhörig går till jobbet på morgonen att han/hon kommer hem levande efter arbetstidens slut.

Jan Johansson

Kiruna