Demensboendet på Sturegården saknar parkeringsmöjligheter för anhöriga/gäster till brukare. De parkeringsplatser som fanns tillhör Bodenbo som avgiftsbelade dem för ett par veckor sedan med CarPark som indrivare och "lappare" smygande i "busken" för att förstöra tillvaron för anhöriga till äldre och sjuka.

Om inte det skulle räcka så saknas p-automat. Man kräver att parkerande ska ha tillgång till en smartphone för att kunna betala avgiften på 15 kronor per timme som på en månad blir nästan en tusenlapp för den som besöker sin anhörig varje dag.

I samtal med tjänstemän vid såväl kommunen som Bodenbo så skyller man på varandra för den uppkomna situationen, men någon lösning på problemet verkar man inte intresserad av. Kommunen är hyresvärd och är den part som man som brukare skrivit avtal med.

Detta rimmar illa med den kvalitetsdialog som kommunen genomförde tillsammans med anhöriga till brukare vid äldre- och demensboende i kommunen före jul.

Jag förutsätter att kommunen löser detta problem så att förutsättningarna är lika med övriga boenden som Erikslund, Midgårdarna med flera.