Den 27 april kan riksdagen fatta beslut om att tvinga bankerna att upprätthålla kontanthantering.

Det är en viktig fråga, inte minst för landsbygden. Många är de enskilda, företag, föreningar och organisationer som vittnar om svårigheterna när bankerna lägger ned sin kontantservice. Nu kan de partier som säger sig stå upp för landsbygden göra verklig skillnad.

Vänsterpartiet har gång på gång lyft frågan om tillgången till kontanter. Vi gjorde det under den borgerliga regeringen och vi har gjort det under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Ingen gång har Centerpartiet slutit upp. Det är svårt att förstå varför.

Problemen med den bristande kontanthanteringen är många. Många företagare påverkas negativt, de vittnar om problem med att bli av dagskassor, hur svårt de har att få tag i växel, hur långt de tvingas åka för att kunna utföra ärenden gällande bankservice med kontanter och hur de känner sin verksamhet hotad av bristen på kontanter. Många av dessa företag finns på landsbygden där tillgången till bredband inte alltid finns ochdär de har många äldre kunder som vill kunna använda kontanter.

Många är också de föreningar på landsbygden som finansierar sig med lotterier, försäljningar av olika slag, bingo, caféer med mera, men som har svårt att sätta in pengarna på sina konton. Om de lyckas får de betala stora avgifter för det. Ett absurt system där ideella jobbar för att stärka föreningars ekonomi, folk som vill stödja föreningen bidrar ekonomiskt till föreningens verksamhet och sen tar banken en allt för stor del av de pengarna. Bankers ansvar för samhället verkar tyvärr inte så stort.

Vänsterpartiet anser att det är dags att lagstifta om att banker ska åläggas hantera kontanter. Det förslag som regeringen har lagt gör ingenting åt dagens situation. Att partier som Centerpartiet pratar om sin oro gör ingen skillnad. Det är när man i konkret handling i riksdagen förändrar lagar, som man stödjer företag och föreningar på landsbygden. Eller så stödjer man bankerna så de kan öka sina vinster istället.

Ulla Andersson

riksdagsledamot (V) Gävleborg

Håkan Svenneling

landsbygdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Birger Lahti

riksdagsledamot (V) Norrbotten