Det är ingen tillfällighet eller tur att det går bra för Luleå och Råneå, det handlar om vilja och handlingskraft. Befolkningen ökar. Mer än hälften av kommunens sammanlagda befolkningsökning med 700 personer 2017 skedde på landsbygden däribland i Råneå.

Det investeras rejält i Råneå. Lika många jobb som vår S-ledda regeringen har utlokaliserat till Luleå har Luleå kommun utlokaliserat till Råneå. På så sätt får vi inte bara ett rundare Sverige, vi får då också ett Luleå som håller ihop. Det lär vara unikt att en kommun i Sverige flyttar jobb från centrum till landsbygd. Det är vi stolta över!

Det byggs i Råneå. Nu startar byggandet av ett efterlängtat trygghetsboende på Skolvägen nära den brusande älven, intill skola, dagis, fritidsgård, villor, hyreshus, handel och service endast ett stenkast från själva trygghetsboendet. Generationer som möter varandra. När trygghetsboendet med sina 23 lägenheter är inflyttningsklart kommer sannolikt andra bostäder att bli "lediga" och Råneå kan växa ytterligare.

En ny mötesplats i Råneå skapas när Tallhedsvägens lekplats utvecklas till en områdeslekplats som erbjuder lek för mindre och större barn samt träningsutrustning för vuxna och äldre.

Det behövs fler företag och fler jobb i Råneå. Vi socialdemokrater har sett till att det nu finns en näringslivsutvecklare i Råneå, en resurs för att näringslivet ska växa i Råneå älvdal.

När det gäller Vitåskolan vill vi understryka att Vitåskolan inte är nedlagd och ska inte läggas ner. Det förekommer än i dag uppgifter på sociala medier att Vitåskolan är nedlagd eller ska läggas ner. Illasinnade och rent elaka krafter fortsätter sprida ett felaktigt budskap. Lägg därtill att flera av oss som undertecknat denna artikel har i sociala medier fått ta emot både hat och hot.

Sett till befolkningsunderlaget ligger Råneå i topp när det gäller offentlig och privat service. Det finns skolor, förskolor, sporthall, badhus, utomhuspool, ridstall, motorgård, hälsocentral och äldreboenden. Också bra bussförbindelser, båthamn och en fantastisk skärgård. Ja just det, två livsmedelsbutiker också.

Vägvalet i september 2018 är tydligt. En fortsatt positiv utveckling, framtidstro och stadig kurs framåt med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar vi att Luleå och Råneå är att räkna med också i framtiden.

Niklas Nordström,

kommunalråd

Anja Johansson,

stadsbyggnadsnämndens ordförande

Birgitta Johansson Norberg,

Råneå socialdemokratiska förening

Tomas Karlsson,

Råneå socialdemokratiska förening

Sirpa Jacobsson,

Råneå socialdemokratiska förening

Leif Mettävainio,

Råneå socialdemokratiska förening