Insändare Om chatten med kommunalrådet i Luleå Lenita Ericson den 6 mars 2020

Vi har under många år arbetat och argumenterat för att metallåtervinningsföretaget Cronimet skall flytta från bostadsområdet Lövskatan på grund av dess mycket störande verksamhet. Nu verkar det som om Cronimet verkligen har för avsikt att lämna Lövskatan för en lokalisering på ett industriområde långt från bostäder. Vi är naturligtvis mycket glada över detta. Men kommunalrådet Lenita Ericson argumenterar för ett tredje industriområde på Lövskatan, till synes utan tydliga argument. I den chatt med Lenita Ericson som genomfördes den 6 mars fick hon bland annat denna fråga: "Du svarade inte på min fråga om hur ni argumenterar för ett tredje industriområde på Lövskatan". Ericson svarade då bland annat: "Det skall bli spännande att följa utvecklingen av företaget som eventuellt flyttar. Området där och det bakomliggande området borde kunna vara bra område för arbetsplatser (vår kommentar industriområde), vilket också framgår av översiktsplan". 

Med anledning av detta har vi några frågor som vi vill att kommunalrådet Lenita Ericson besvarar.

Vad menar Lenita Ericson med, "det skall bli spännande att följa utvecklingen av företaget"? Vi tycker att det är glädjande och en stor lättnad att Cronimet flyttar från vårt bostadsområde.

Där Cronimet nu huserar, fastigheten Verdandi 1, är i gällande detaljplan redan utpekat som industriområde och finns i privat ägo. Känner inte Lenita Ericson till detta?

"Det bakomliggande området borde kunna vara bra område för arbetsplatser (vår kommentar industriområde)", skriver Ericson. Här vill alltså Lenita Ericson bygga det tredje industriområdet i det detaljplanerade rekreationsområdet. Men hur ser argumenten ut för detta tredje industriområde?

"Vilket också framgår av översiktsplan" skriver Ericson vidare i "chatten". Men det är helt fel. Det finns ingen gällande översiktsplan som visar detta. Är inte Lenita Ericson medveten om detta? Det som finns är ett förslag till ny översiktsplan som är kraftigt kritiserad av bland andra länsstyrelsen i Norrbotten och miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå.

Är det verkligen så, att när ett mycket störande företag lämnar Lövskatan då vill kommunalrådet Lenita Ericson öka den industriella belastningen på bostadsområdet Lövskatan, genom att bygga ett tredje industriområde?

I stället för ett nytt industriområde och 15 års bullrande från Cronimet, vore det fint om vi på Lövskatan kunde nyttja rekreationsområdet på det sätt som är intentionen i detaljplanens planbeskrivning. Tycker inte Lenita Ericson också det? 

TorBjörn Nilsson

Kurt Eriksson