Järnspisarna är hotade. Det är inget litet hot när det gäller något som under lång tid bidragit med så mycket värme och trivsel i svenska hem.

Våra gamla vedspisar når inte upp till EU:s nya krav för utsläpp och verkningsgrad, som Boverket inför flera år i förtid. Det innebär att det blir betydligt svårare att restaurera ett äldre hus där eldstäderna rivits ut. Har man redan en gammal vedspis så berörs man dessbättre inte – reglerna gäller enbart nyinstallation.

Men kan man inte sätta in en ny modern järnspis när man restaurerar ett hus?

Jo. Men då ser den inte ut som den ska.

Blir tillvaron verkligen bättre av att vi bekämpar små problem med drakoniska åtgärder som hindrar ett fåtal entusiaster från att bevara ett kulturarv?

Det kan inte vara rimligt. Låt våra järnspisar vara i fred.