Regeringsformen är en av våra grundlagar. I den sägs att det allmänna ska sörja för att medborgarna har tillgång till bostäder. Tillgången till bostäder är med andra ord ett politiskt ansvar. Vi tycker att hyresrätten är en bra och flexibel boendeform. En bra tillgång på hyreslägenheter till rimliga kostnader gör bland annat att ungdomar kan få ett eget boende och att rörligheten på arbetsmarknaden underlättas.

I september är det val i Sverige och det är ett val som bland annat handlar om bostadspolitik. Flera borgerliga partier föreslår friare hyressättning i nyproduktion. Vad blir nästa steg? Fri hyressättning i alla lägenheter som blir lediga som följd av att någon flyttar? Vi är övertygade om att förslagen om friare hyressättning är det första steget mot marknadshyror. Marknadshyror innebär att hyran förhandlas mellan hyresgäst och hyresvärd – knappast ett jämnstarkt förhållande när det är bostadsbrist. Det finns politiker som ifrågasätter hyresgästernas rätt att sluta sig samman för att förhandla hyror.

Det kan inte ha undgått någon att vi har bostadsbrist. I ett system med marknadshyror medför bristen på lediga lägenheter att hyrorna kommer att höjas kraftigt. Den som är beredd att betala får lägenheten och sätter därmed hyresnivån. En del partier som förordar en friare hyressättning betonar att systemet måste kombineras med ett starkt besittningsskydd (rätt att få bo kvar), men vad är ett besittningsskydd värt om man inte har råd att betala?

Bostadsmarknaden är en helhet och ökade hyror/brist på bostäder kommer även att medföra att priserna på villor och bostadsrätter ökar. Höga kostnader för boendet stänger bland annat ute ungdomar och andra som ska in på bostadsmarknaden. I dagarna kan vi än en gång se varnande artiklar som handlar om risken för en finans- och bostadskris om ingenting görs. Prisutvecklingen måste stoppas, men i debatten målas det ofta upp som ett problem att prisutvecklingen bromsar upp! Dessa diskussioner om bostadsmarknaden börjar ha farliga likheter med ett pyramidspel.

Det är en sak som är viktig att komma ihåg när det gäller marknaden. Marknaden bygger efter efterfrågan och inte efter behov. Det är av det skälet som marknadshyror inte kommer att fungera. I dag ser vi en utveckling där fastighetsbolagen får svårt att hyra ut/sälja sina nya lägenheter. Anledningen är att hyror och priser stigit till nivåer som många människor inte klarar av. Efterfrågan minskar och byggbolagen drar åt sig öronen. Samtidigt är behovet av nya bostäder enormt.

I Norrland träffar vi inte många politiker som tror på marknadshyror, men att lokala politiker säger att de personligen inte tror på marknadshyror är inte så mycket värt när det kommer till rikspolitiken. Läs i stället på var de olika partierna står när det gäller bostadspolitik, det är den politiken som partiet kommer att driva under regeringsförhandlingar och i riksdagen.

Det här är jordnära frågor som kommer att påverka samhället, dig och dina anhöriga. Rösta och ta parti för människans rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad.

Henry Magnusson

Regionchef Hyresgästföreningen Norrland

Lillemor Göranson

Ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland