Insändare Svar på insändare ”Sluta spara på åldringsvården” i Kuriren 25 maj 2019.

Vi har tittat igenom vår planering den senaste tiden på alla våra 20 hemtjänstgrupper och vi kan inte hitta att någon av vår personal har besökt 33 brukare mellan klockan 7 och 12. Så många besök på så kort tid ska vi absolut inte ha i hemtjänsten. En vanlig insats till våra brukare är tillsyn, som är ett kort besök för att se att allt är bra med brukaren, vilket kan öka antalet besök som en personal har under en arbetsdag.

Varje hemtjänstgrupp har planerare som ser till att dagsplaneringen är den bästa möjliga för både brukare och personal. Planerarna är vårdpersonal som själva jobbar i hemtjänsten. I hemtjänsten har vi ett behovsinriktat arbetssätt som innebär att varje brukare ska få det stöd som de är beviljade att få, men att tiden anpassas efter deras individuella behov. Exempelvis kan en dusch hos en brukare ta 25 minuter och hos en annan brukare 45 minuter. Vi upprättar även en plan tillsammans med brukaren om hur och när stödet ska vara. Vi behöver samtidigt ta hänsyn till det beslut, enligt socialtjänstlagen, som varje brukare har fått. Besluten kan se olika ut beroende på brukarens behov. I socialtjänstlagen står det även om skälig levnadsnivå, något som vi ska förhålla oss till.

Anna Fors, verksamhetschef vård och omsorg.