Fyra komma en miljarder kronor (4 100 000 000 kronor, innan förädling till pellets) är försäljningsvärdet av malmen som LKAB har tagit upp från Leveäniemigruvan och Gruvbergsgruvan i Svappavaara (cirka sju miljoner ton malm) under 2017.

Vad har och vad kommer dessa miljarder att innebära för oss som bor i Svappavaara?

Hus som har sålts i Svappavaara de senaste fem-sex åren är uppköpta av företag (som kan betala mer än en familj) eller så hyr husägarna ut husen till olika företag som behöver boende i byn (fly in/fly out).

Detta innebär att det är nästintill omöjligt att få en inflyttning av familjer som planerar för ett permanent boende i Svappavaara. Varför skulle någon vilja bo i Svappavaara? Kanske för att det finns cirka 600 arbetstillfällen på LKAB-området (statsägda LKAB och olika privata entreprenadföretag).

Kiruna kommun är totalt ointresserad av Svappavaara trots att de skulle kunna få in cirka 100 000 kronor per person i kommunalskatt för dem som hade bosatt sig i Svappavaara. I stället försvinner de pengarna till kommuner i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och andra kommuner i Norrbotten. Under tiden kommer det olika besparingsförslag från kommunen på att stänga skolan i Svappavaara, minska öppettiderna på biblioteket, släcka ned/minska gatubelysningen och så vidare. Varför är det ingen kommunpolitiker som ser potentialen att få fler att bosätta sig i Svappavaara permanent och därigenom öka skatteintäkterna och öka tillväxten och framtidstron med LKAB som dragmotor?

Allt detta gör att vi som bor i Svappavaara inte ser att LKAB:s miljarder tillför något positivt för Svappavaara by utan tvärtom. LKAB sponsrar Luleå Hockey, Luleå Basket och anställer skidåkare och brottare i svenska landslaget.

Varför inte sponsra dem som bor på/vid rikedomarna? Kiruna kommun och LKAB saknar helt enkelt viljan att investera i Svappavaara by och dess invånare.

Hoppas Pajala inte hamnar i samma knipa som Svappavaara har gjort!