Vi har fått ovanligt mycket snö hittills denna vinter. Som vanligt ser vi hur många villaägare för ut snö från sina infarter på villagatorna. Det leder till att gatorna blir allt smalare - och att kommunens snöröjare måste forsla bort stora snömängder. Detta kostar pengar för skattebetalarna!

På kommunens hemsida kan vi läsa: "Vi måste alla hjälpas åt".

Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning i Luleå. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar.

Följande insatser kan alla hjälpa till med:

# Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen kan skadas av nedfallande föremål.

# Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt.

# Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt. Inte i vägområdet, på plogvallar eller hos grannen. Detta gäller även vid beställd portöppning.

# Märk tydligt upp låga staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar…..”

Jag tycker att kommunens snöröjare i allmänhet sköter sitt uppdrag mycket bra. Men det är hög tid att villaägarna skärper sig. Den snö som faller på din infart ska förvaras på din tomt!