Insändare Folktandvården i Region Norrbotten har det svåra uppdraget att erbjuda tandvård till en befolkning på cirka 250 000 innevånare utspridda på 25 procent av landets yta. Uppdraget förtjänar respekt. Men ansvarig tjänsteman på Region Norrbotten verkar inte ha en genuin vilja att klara av sitt uppdrag. Alltför många tandläkartjänster står vakanta. Vi (befolkningen i Norrbotten) får inte tillgång till den vård man rimligen kan förvänta sig. Vuxna hänvisas till privat tandvård 10-25 mil hemifrån och Folktandvården har till och med stora utmaningar att klara den lagstadgade barntandvården. Man kan fråga sig om ledningen ”har kastat in handduken”. Detta trots att det finns förslag på en lösning. Ett regionalt bemanningsföretag med mycket lång erfarenhet erbjuder sig nämligen att bemanna tandvårdskliniker. Ledningen inom Folktandvården säger ”det skulle vara en katastrof”. Ett i sig oseriöst vulgärt uttalande. Det gagnar inte konstruktiva samtal.

Man verkar från ansvarig ledning inte ens ha satt sig ner för att analyserat vilka villkor som skulle gälla för den erbjudna bemanningstjänsten. Det måste väl ändå vara ledningens skyldighet att objektivt och förutsättningslöst pröva alla till buds stående förslag till lösningar för att uppfylla de krav som vi norrbottningar har rätt att ställa. Såvitt skrivaren av denna insändare förstår så är tandvård för vuxna kostnadsneutral t för Region Norrbotten. De ”vuxna patienterna” betalar för den vårdinsats man åtnjuter.

Det krävs samarbete mellan olika aktörer - privata och offentliga i konstruktiv förening - för att klara välfärdsutmaningen!

Avslutningsvis kan påpekas att inom det privata näringslivet alltmer används bemanningslösningar. Kaunis Iron i Pajala skulle knappast kunna startas upp utan ett betydande användande av bemanningslösning. Grundförutsättningarna med gles befolkning här uppe i Norrbotten är som de är.

”Tänk till!”