DEBATT

Utan bilen står Sverige stilla. Bilen dominerar fullständigt bland persontransporterna i vårt avlånga land. Trots detta har svenska bilister, framför allt de på landsbygd, fått leva med ständiga skattehöjningar och andra regleringar som höjer priset.

Detta måste få ett slut. De svenska CO2-skatterna är extremt höga sett utifrån ett internationellt perspektiv och bilisterna bär sina egna miljökostnader trots att underhållet på våra svenska vägar släpar efter. I riksdagen stödjer de övriga sju partierna antingen fortsatt årliga skattehöjningar eller det nyligen införda tvånget på inblandningen av biodrivmedel vilka båda bidrar till höjda priser.

Från Sverigedemokraternas sida lovar vi i vårt valmanifest en bränslereform som minskar inblandningen av biodrivmedel, som till största delen inte är hållbara miljömässigt, och justerar skattesatser så att priset vid pump blir 70 öre billigare. Detta i kombination med partiets förslag om höjda reseersättningar kommer sammantaget att göra det lättare att leva och verka på landsbygden. Vi lovar att kraftfullt och aktivt motarbeta alla försök att genom nya politiska beslut höja priset på bensin- och diesel.

Detta kommer vid sidan av migrationspolitiken vara ett av de viktigaste kraven när Sverigedemokraterna efter valet inleder förhandlingar med den borgerliga alliansen. Vi kommer att vara en blåslampa på Moderaterna och de övriga borgerliga partierna för att förmå dem att överge stödet till den rödgröna regeringens ”the sky is the limit”-princip gällande bensin- och dieselpriset.

Martin Kinnunen (SD)

Miljöpolitisk talesperson