Debatt Den 10 september firar vi Skolans dag, en dag instiftad av Lärarnas Riksförbund för att lyfta fram skolan och lärarnas viktiga arbete. Vårt budskap i år är att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för skolans viktigaste resurs – lärarna.

De elever som nyss börjat ett nytt läsår tvingas oftare än förr byta lärare. De som fått utbildade och legitimerade lärare är värda gratulationer, även om detta egentligen borde vara en självklarhet. Men en växande personalomsättning drabbar elever även om de haft turen att få en behörig lärare.

För den svenska skolans långsiktiga utveckling är det förödande att inte uppskatta och premiera lärares erfarenhet och kontinuitet. Äldre lärare vittnar om hur de halkar efter lönemässigt. Denna utveckling ser vi över hela landet, inte minst i Luleå. Erfarna lärare som säger upp sig ersätts av mindre erfarna kollegor som ofta får tusentals kronor mer i månaden. Arbetsgivarna måste bli bättre på att värdesätta de lärare som väljer att vara kvar och inte byter skola för att höja sin lön. Det blir motsägelsefullt när helt nyutbildade lärare på grund av konkurrensläget får mer betalt än lojala medarbetare med decennier av erfarenhet. Kommunpolitiker och skolansvariga måste inse att de får mer lärarkompetens för pengarna, och kontinuitet för eleverna, om de först och främst satsar på att behålla de lärare man redan har.

Men det är inte bara lönen som får lärare att byta jobb. Enligt senaste internationella TALIS-undersökningen har svenska lärares arbetstid ökat i grund- och gymnasieskolan. Svenska lärare åläggs mycket annat än att undervisa. Många lärare upplever dokumentationskraven som stressande och överväger därför att sluta som lärare just därför.

Lärare måste få rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön för att de ska fortsätta och känna sig uppskattade. Det är extra viktigt när lärarbristen blir alltmer akut. Särskilt måste man satsa på de erfarna lärarna, som missgynnas i löneutvecklingen och inte känner sig uppskattade.

De erfarna lärarna utgör ryggraden i skolan. Nu gäller det att ansvariga skolpolitiker ställer sig frågan hur man ska ta tillvara erfarna lärares kompetens och premiera ansvarstagande. Politikerna måste inse att om kommunen ska kunna möta behovet av fler lärare och behålla trotjänarna, måste man satsa mer på läraryrket.

Vi ser också att en stor andel av lärarna i landets skolor är 60 år eller äldre och kommer att gå i pension de närmsta fem åren. För Luleås del handlar det om 25 procent av lärarkåren medan endast 2,9 procent av lärarna är 29 år och yngre. Luleå kommun ligger inte i framkant med att rekrytera behöriga lärare och därför är risken överhängande att många elever kommer att undervisas av obehöriga lärare och därmed äventyras undervisningens kvalitet.

Förhoppningsvis är det fler skolansvariga kommunpolitiker som inser allvaret och värnar sina lärare. Både de nyanställda och de erfarna. Båda behövs. Satsa på lärarna för elevernas och allas vår gemensamma framtids skull.

Ingela Hörnell, ordförande Lärarnas Riksförbund Luleå

Jan-Erik Karlsson, vice ordförande Lärarnas Riksförbund Luleå

Carina Holmqvist, huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund Luleå

Ulrika Vedin, biträdande kommunombud Lärarnas Riksförbund Luleå