Debatt Visste du att Byggföretagens medlemmar här i Norrbotten bidrar med skatteintäkter som motsvarar 849 poliser och 794 sjuksköterskor? Våra medlemsföretag ser alltså inte bara till att människor får någonstans att bo, en arbetsplats och har möjlighet att resa däremellan. De bidrar även till vår gemensamma välfärd. Men ska detta bestå krävs att samhället nu slår tillbaka den osunda konkurrensen. 

 

Sverige växer. Snart är vi 11 miljoner. Det är goda nyheter för oss som bygger. Men det finns en baksida. I takt med att behoven ökar har oseriösa aktörer sökt sig till branschen. I deras spår märks osund konkurrens, ohållbara villkor och brister i arbetsmiljön. Det är inte acceptabelt. 

 

Bransch- och arbetgivarorganisationen Byggföretagen samlar 3.700 seriösa bygg- och anläggningsföretag. Vi har i många år arbetat hårt för att få bort fusket. Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, arbetsgivardeklaration på individnivå, implementerat byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Och en hel del annat. 

 

Tillsammans med bland annat fackförbund, myndigheter och upphandlare har vi nu intensifierat arbetet. Under hösten genomförde vi stormöten runt om i landet för att fler ska få kunskap, verktyg och nätverk för att driva frågan om sund konkurrens vidare, både i den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer.

 

Nyligen tog vi ytterligare ett viktigt steg mot sund konkurrens genom att lansera Byggmarknadskommissionen. Kommissionen uppgift är bland annat att föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund byggbransch med goda sociala villkor och konkurrens på likvärdiga villkor.

 

Det finns ett viktigt skäl till att vi engagerar oss för att skapa sund konkurrens i byggbranschen. Det här är nämligen en avgörande framtidsfråga för oss alla. Faktum är att bygg- och anläggningsbranschens storlek motsvarar 11 procent av Sveriges BNP. Våra medlemsföretag bidrar med drygt 37 miljarder/år i skatteintäkter. Det betyder att Byggföretagens seriösa medlemsföretag tillsammans skapar skatteintäkter motsvarande 20.000 poliser, 20.000 gymnasielärare och 29.000 sjuksköterskor. 

 

Byggföretagens medlemmar och medarbetare lämnar ett avgörande bidrag till allas vår gemensamma välfärd. Vi tar ansvar för samhällsutvecklingen. Det kommer vi fortsätta göra. Nu behöver fler ansluta sig till uppdraget att bygga Sverige på schyssta grunder.