Om vi vill minska utsläppen är det hög tid att sluta behandla klimatpolitiken som en symbolpolitisk sifferexercis och i stället prata om hur vi bäst minskar världens utsläpp. Sverige står i dag för en promille av världens utsläpp och EU för mindre än tio procent. Det borde vara uppenbart för alla att vi inte kan möta klimathotet på egen hand eller ens tillsammans i EU. För att lyckas med klimatpolitiken måste vi få hela världen att ta sin del av ansvaret. Då måste vi ha en klimatpolitik som får andra länder att följa efter, och därför måste de åtgärder vi gör här hemma vara kostnadseffektiva och ge stöd för tillväxt och jobb.

Det finns de som hävdar att Sverige har ett större klimatavtryck än vad vi ser i statistiken eftersom vi importerar utsläpp från andra länder. Men de missar att Sverige är en stor nettoexportör. Hälften av allt vi producerar i Sverige går på export till andra länder. Vår export är energiintensiv, samtidigt som vårt elsystem i praktiken är koldioxidneutralt. I svenska exportprodukter kapslar vi därmed in grön energi. Varje gång vi exporterar en vara exporterar vi också en utsläppsminskning. Forskare vid Lunds universitet under ledning av Astrid Kander har kommit fram till att med hänsyn tagen till export och import är Sveriges utsläpp faktiskt lägre än de som vi faktiskt genererar. En framgångsrik klimatpolitik får därför inte skada svensk exportindustri utan snarare stödja den - för klimatets skull.

Den stora politiska konflikten i klimatpolitiken handlar om hur vi ska minska utsläppen. Där är vi moderater tydliga: de åtgärder vi gör i Sverige måste vara kostnadseffektiva och skapa förutsättningar för tillväxt och jobb. Annars får vi inte länder som USA och Kina med oss.

Regeringen ägnar sig däremot fortfarande åt den sifferexercis som bara skadar klimatet. De konkreta åtgärder man inför handlar mer om symbolpolitik än om att faktiskt minska utsläppen. Bidrag till elcyklar kostar en tredjedels miljard men påverkar i bästa fall utsläppen på marginalen. De pengarna hade gjort betydligt större nytta i internationella åtgärder som är kostnadseffektiva och skulle kunna ha stor påverkan på klimatet.

Om vi ska få resten av världen att följa vårt exempel räcker det inte att vi minskar utsläppen. Vi måste även visa att vi kan kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och stärkt konkurrenskraft. Bara så kan vi inspirera världens länder att följa en annan väg än den som leder till ökade utsläpp.

Maria Malmer Stenergard (M),

miljöpolitisk talesperson

Christofer Fjellner (M),

Europaparlamentariker