I insändaren "Tid för en annan politik" (9/2) påstås att SJ säger nej till Norrbotniabanan. Detta är fel. SJ vill gärna ha Norrbotniabanan, Umeå-Luleå. Däremot tvingas Trafikverket att prioritera mellan olika projekt eftersom pengarna inte räcker till allt på en gång. Eftersom det nu är fullt på spåren söder om Sundsvall anser vi därför att man behöver förstärka kapaciteten Gävle-Sundsvall innan man bygger Norrbotniabanan. Utan mer kapacitet söder om Sundsvall kommer det inte att få plats fler tåg till/från Botnia- och Norrbotniabanorna.

Att satsa på en sträcka i taget och i stället hålla en högre byggtakt är effektivare än att starta två projekt samtidigt som sker i långsammare tempo. Då blir det möjligt för fler att tidigare kunna välja att resa miljövänligt med tåg.