Sverigedemokraternas jaktpolitik eftersträvar minskade problem mellan rovdjur och människor på landsbygden. Förvaltningen syftar till att hålla rovdjursstammarna på en lämplig nivå över hela landet, inte minst eftersom alltför stora stammar i slutändan slår tillbaka mot rovdjuren själva.

Koncentrationen av rovdjur är också på sina håll besvärande. Där man tidigare kunnat ägna sig åt jakt, friluftsliv och djurhållning kan man i många fall inte längre känna den trygghets- och frihetskänsla man en gång kände. Politiken måste därför i större grad ta hänsyn till regionala förhållanden vid tillstånd för licens- eller skyddsjakt på rovdjur.

Vi ser nu även en större aktivitet från så kallade jaktmotståndare och andra aktivister, ofta med politisk hemvist långt ut på vänsterkanten. Nyligen har, exempelvis, ett flertal jägare i samband med vinterns vargjakt utsatts för hot, förföljelse och skadegörelse.

För att komma till rätta med denna typ av brottslighet är det av största vikt att kartlägga och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism eller olagligt jaktmotstånd. I det arbetet anser vi att Rikspolisstyrelsen bör åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar. Dessutom måste straffsatserna skärpas betydligt.

Det är inte rimligt att djurägare och jägare ska utsätts för brottslighet på grund av sitt naturintresse. Vi i Sverigedemokraterna vill se hårdare åtgärder för att garantera tryggheten för dem som utsätts för kriminell aktivism.