Insändare Norrbottens vägar, är en fara för de som behöver använda dem och ett effektivt sätt att avskräcka bilburen turism vilket, på sikt, hotar hundratals arbetstillfällen och många turistföretag. Det är allmänt känt och diskuterat.

Vägstandarden i Norrbotten och i synnerhet på många av de mindre vägarna utanför tätorterna är nu i så bedrövligt skick att personal inom räddningstjänsten börjar oroa sig för om utryckning över huvudtaget, kan göras på ett säkert sätt. I Västerbotten vill inte ambulanspersonal köra vissa sträckor på grund av varken patientsäkerhet eller utryckningstider inte kan garanteras. Enbart inom Luleå kommun finns hundratals mil bristfälligt underhållen, trafikfarlig väg som är en skamfläck för en modern infrastruktur. Trafikanterna lever farligt, fordonen förstörs och besöksnäringen får skämmas.

Söder om Dalälven, välkomnas trafikanterna av välunderhållna behagliga, trafiksäkra vägar. Trots att trafikanter i vårt län betalar minst lika mycket i skatter till statens mest välbeställda verk, Vägverket, har infrastrukturminister Tomas Eneroth, helt negligerat den långa biten av Sverige som ligger hundra mil norr om Stockholm.