Har under våren tillbringat en hel del tid i en lågstadieskola i Luleå kommun. Har hört talas om en skola i förfall, men det som mötte mig var värre än jag trodde.

Helt uppenbart är att kommunen gör allt för att spara. Verkar totalt strunta i att verksamheten fungera så som skollagen säger. Tyvärr blir våra barn lidande. Och jag är ganska övertygad om att det kommer medföra kostnader för kommunen och samhället längre fram.

Skolan har totalt tappat greppet. Den skola som jag minns är ett minne blott. Elever som springer runt hela dagarna och inte lyssnar på vad personalen säger. Finns inga regler för hur man ska bete sig i ett klassrum. Eller så följs de inte. Elever som jobbar i tvåans mattebok trots att de går i trean. Ska inte barnen få den hjälp de behöver för att klara målen? Kan omöjligt tro att Luleå kommun uppfyller detta.

Elever som är i uppenbart behov av stöd får inte det stöd de har rätt till. Kanske behöver vissa elever bara lite hjälp på traven medan andra med psykiska diagnoser behöver mer stöd. I den här skolan finns det barn med varierande behov av stöd, men vad jag kan se så sparar kommunen även på detta.

Bråk, slagsmål och verbala kränkning förekommer varje dag. Personalen försöker hinna med men det är omöjligt med den låga bemanning som är idag.

Många elever kanske bara behöver bli sedda av någon. Personalen släcker bränder, inget annat. Är inte våra barn värda en bättre skola?

Jag har under våren haft kontakt med politiker, skolchef och rektorn om läget i skolan. Alla de som kan påverka och har makten att göra något duckar och säger att ansvaret ligger på nivån under. Allt hamnar till slut i rektorns knä. Han pratar men inget händer. Politiker i opposition bekräftar läget. Vet att även personalen på skolan har tagit upp problemen med ledningen men inte blivit hörsammade.

Att det inte hänt något allvarligt tillbud i skolan är fantastiskt.

Oroad förälder