Överfulla papperskorgar och soptunnor på gator och torg är inte bara ett miljöproblem, det lockar också fram råttorna. När soputrymmena vid den egna fastigheten är överfulla eller eftersatta finns risken att vi slänger vårt skräp i offentliga kärl på stan. Hushållsavfall är perfekt råttmat, vilket får till följd att råttorna blir gödda och förökar sig.

Ett enda råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 nya råttor per år. Att minska tillgången av mat är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska antalet råttor. Vi på Anticimex och Håll Sverige Rent har tre konkreta förslag på hur fastighetsägarna i

Norrbotten kan förebygga spridningen av råttor och minska nedskräpningen.

1. Gör det lätt att slänga rätt

Placera soptunnorna så det är enkelt för de boende att använda dem. Det ska vara enkelt att gå förbi och slänga sopor när man ändå lämnar fastigheten. När soptunnorna placeras genomtänkt ökar chansen att de boende slänger soporna där det är tänkt.

2. Se till att soporna får plats

Använd bra soptunnor med tillräcklig storlek och se till att de töms i tid. Soptunnor med lock som går att stänga sätter effektivt stopp för råttor som är på jakt efter ett skrovmål.

3. Ha regelbunden tillsyn

Kontrollera fastigheten och soprummet regelbundet. Fastighetsägare kan få hjälp genom att använda uppkopplade digitala råttfällor som larmar så fort en råtta går i dem.

Med enkla metoder kan fastighetsägarna minska både nedskräpningen och antalet råttor. Vi uppmanar alla fastighetsägare i Norrbotten att göra det lätt för sina boende att slänga rätt.

Kenneth Nordström,

Anticimex Piteå

Johanna Ragnartz,

vd Håll Sverige Rent