Så har då Energimyndigheten inte helt oväntat meddelat att det inte blir några mer anslag till förgasningsanläggningen i Piteå. Hitintills har cirka 400 miljoner kronor satsats på anläggningen och då i huvudsak som statliga medel. Anläggningen, som är en liten forskningsanläggning, har fungerat bra, det vill säga som förväntat. Under åren har den av svartlut producerat cirka 1 000 ton DME (dieselbränsle) samt metanol, som kan ersätta bensin.

Förgasningsteknik är ingen ny teknik. Under andra världskriget hölls en stor del av den tyska armén och flygvapnet igång med dieselbränsle och metanol tillverkade genom förgasning av stenkol. I modern tid har fler än hundra stora kommersiella förgasningsanläggningar baserade på stenkol byggts runt om i världen av tyska ThyssenKrupp och Siemens. Förgasningsteknik är det energieffektivaste sättet att omvandla kol och skogsråvara till drivmedel.

Miljardbelopp har under ett tiotal år satsats i Sverige på forskning om förgasningsteknik, allt under det att ThyssenKrupp och Siemens sedan länge kan leverera storskaliga kommersiella anläggningar till fast pris med prestandagarantier. Det handlar om förgasningsanläggningar som på en dag tillverkar lika mycket DME eller metanol, som försöksanläggningen i Piteå producerat under några års drift.

I Sverige har vi lyckligtvis inte stenkol men däremot skog, skogsavfall och restprodukter från massaindustrin, som med förgasningsteknik kan omvandlas till DME, metanol och andra flytande drivmedel. Detta utan att inkräkta på den traditionella skogsindustrins råvarubehov.

Det är dags att sluta forska och göra något, det vill säga bygga storskaliga, kommersiella förgasningsanläggningar. Staten vågar dock inte stötta kommersiella förgasningsanläggningar med bidrag av rädsla för EU-kommissionen, som betraktar sådana bidrag som olaga statsstöd. Kommissionen accepterar endast statsbidrag till försöksanläggningar. Inget hindrar dock staten från att via egna bolag bygga eller investera i de första storskaliga förgasningsanläggningarna för drivmedelsproduktion av skogsråvara. Lämpligen får Vattenfall uppdraget, när man nu äntligen ska lämna de galna satsningarna i Tyskland på brunkol.

Björn O. Gillberg,

vd Värmlandsmetanol AB