Digitaliseringen förändrar näringslivet radikalt. Att de små och medelstora företagen (SMF) förmår att utnyttja digitaliseringens möjligheter är avgörande för svensk ekonomi. Därför behövs en kraftsamling, ett svenskt Industrie 4.0, med fokus på SMF. Nu kommer IVA:s projekt Smart industri till Luleå.

Digitaliseringen utmanar näringslivet på olika sätt. Storföretagen har resurser för att implementera digitaliseringsstrategier. Men för de små och medelstora har inte samma möjligheter. När vi frågat menar många att svenska SMF-företag ligger på efterkälken. Men en majoritet inser allvaret i situationen.

Regeringen har tagit fram strategier både för nyindustrialisering och smart industri. En del av implementeringen är att Tillväxtverket initierar en rad initiativ på regional nivå. För att satsningarna ska få effekt krävs dock en bred samling där alla aktörer som kan påskynda SMF-företagens digitala transformation engagerar sig.

IVA:s projekt Smart industri låter nu en digital budkavle gå över hela landet. Nästa forum är i Luleå den 18 maj. Här ligger fokus på effektivisering, utveckling av nya produkter och affärsmodeller och inte minst kompetensförsörjning.

Vid varje forum lyssnar vi på SMF-företagens behov. Genom företagsexempel, kartläggning av upplevda behov, erfarenhetsutbyte kring svårigheter och möjligheter kan varje deltagande företag ta ställningen till hur man bäst tar nästa steg.

Genom att lyssna lär vi oss. Successivt växer en bild fram av SMF-företagens egen syn på utmaningar och möjligheter med sin digitalisering. Denna sammanfattar vi i en årlig rapport som presenteras och diskuteras, den första i början av nästa år.

Varje forum ger också en överblick över de olika initiativ och program SMF-företagen kan utnyttja i sitt digitaliseringsarbete. Näringsdepartementet och Tillväxtverket beskriver de statliga satsningarna. Olika program med lokala aktiviteter - som Teknikföretagens kickstart - presenteras. Regionala aktörer inkubatorer och science parks visar hur de kan bidra. Och temat för de medverkande storföretagen är samverkan i ett landskap där innovation och förnyelse föds i samspelet med SMF-företagen.

Varje företags digitaliseringsutmaningar är unika. Goda exempel på framgångsrikt digitaliseringsarbete lär oss hur de kan mötas. Att lyfta fram sådana exempel är syftet med tävlingen Smart industri. 2016 års pris gick till Emballator Plastics and Innovations som genom digitaliseringen lyckats utveckla sin produkt plastförpackningar och skräddarsy sitt kunderbjudande. Väderstadsverken fick ett hedersomnämnande för att ha utvecklat jordbruksmaskiner så att de blivit en digital förebild i sin bransch.

SMF-företagen måste lyckas i sin digitala transformation. En kraftsamling är nödvändig. Det är därför vi som myndigheter, näringsliv och andra aktörer engagerar oss i Smart industri.

Luleå väntar den 18 maj. Sedan går den digitala budkavlen vidare över hela Sverige.

Monica Bellgran, Teknikföretagen, Björn Langbeck, Tillväxtverket, Per Magnusson, ÅF, Ulf Troedsson, Siemens, och Johan Weigelt, akademisekreterare i IVA, som alla ingår i juryn för Smart industri, samt Thomas Nilsson, ordförande IVA Nord