Insändare Niklas Nordström och flera tunga socialdemokrater har i olika debattartiklar propagerat för att Norrbotniabanans östliga sträckning via Kallax och Hamnholmen är den enda rätta. Det är bara att beklaga denna totala urspårning av ledande socialdemokrater i länet.

Om jag räknat rätt bland underskrifter och intervjusvar består nu team Nordström av minst femton högt uppsatta politiker och tjänstemän. Efter en sådan förkrossande (S)tyrkedemonstration är väl saken klar?

Det östra alternativet med högbro är en mycket dyr lösning. För att nå utlovad segelhöjd 20 meter måste järnvägen dras på pelarbro högt över Hamnholmen och över det kilometerbreda vattnet till Svartön. Svårigheter finns med anslutningar på båda sidor. Vid ett möte första juli i Almedalen verkar man ha fått kalla fötter och föreslår i stället en låg, fast järnvägsbro. Den skulle stänga Luleås stadsfjärdar för segelbåtarna och troligen också för större turbåtar som Laponia och Symfoni.

Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomi och socialdemokraternas ekonomiska ansvarskänsla blir högbron otänkbar. Ändå vill man inte överge den östra dragningen och kopplingen till flyget. Nu är det personresorna som är huvudskälet (NK 18/7). Men fjärrtågens opålitliga tidtabeller kan inte anpassas till flygavgångarna. Bäst att ta bilen eller bussen för säkerhets skull. Samhällsnyttan ter sig marginell.

Det västra alternativet för Norrbotniabanan har en låg bro över älven vid Gäddvik Den blir bara 500 meter lång och betydligt billigare. Segelbåtar och fartyg kan fortsätta att trafikera stadsfjärdarna. Kära socialdemokrater - lås inte fast er innan kostnader och samhällsnytta/samhällsskada blir ordentligt utredda och sammanvägda. Gå inte till historien som dem som spårade ur och ströp Sjöstaden Luleå!