Sveriges sjukvårdshuvudmän misslyckas i allt högre grad med att leva upp till vårdgarantins tidskrav. Vårdköerna fortsätter att växa. Mer än dubbelt så långa har de blivit sedan maktskiftet och avskaffandet av kömiljarden, enligt Myndigheten för vård och omsorgsanalys.

2013, under borgerligt styre, var det 31 035 personer som väntade i mer än vårdgarantins 90 dagar på ett besök hos en specialist. 2016, under den rödgröna regeringen, hade antalet stigit till 67 737. Köerna till operationer följer samma mönster. 2013 väntade 16 596 personer i mer än 90 dagar på en operation. 2016 hade antalet som överskred vårdgarantins tidsgräns växt till 34 877.

Sämst presterar de regioner och landsting som under lång tid styrts av Socialdemokraterna. Och bäst på att leva upp till vårdgarantins krav är de landsdelar där landstingsstyrelsen eller regionstyrelsen leds av en moderat. Detta blir väldigt tydligt om man går in på sajten vantetider.se.

Enligt vårdgarantin ska man kunna träffa en läkare på en vårdcentral inom högst sju dagar. Bäst är M-ledda Stockholm, som till 93 procent uppfyller vårdgarantin i primärvården. Sämst är S-ledda Västernorrland med 73 procent.

När det gäller vårdgarantins krav på telefontillgänglighet för rådgivning och tidsbokning samma dag gör M-ledda Jönköping bäst i från sig med 100 procents måluppfyllelse. Sämst är S-ledda Västerbotten (76).

Vad gäller väntetiden på sitt förstabesök i den specialiserade vården presterar M-ledda Stockholm (94 procent) bäst. Sämst är S-ledda Jämtland Härjedalen (58 procent).

När det handlar om väntetid till specialiståtgärder, som exempelvis en operation, gör M-ledda Halland (95 procent) bäst ifrån sig. Sämst är S-ledda Västerbotten (60).

Men Socialdemokraterna låtsas inte känna till sina egna misslyckanden. Eller också svävar de i total okunskap och upprepar budskapet om hur mycket mer resurser de ”satsar” på sjukvården.

På debattsidan i Kuriren den 3 april skrev regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg (S) och vice ordförande Anders Öberg (S) bland annat att:

”Med hjälp av stark socialdemokratisk regeringspolitik kan vi nu ta ytterligare steg i utvecklingsarbetet. De senaste månaderna har den S-ledda regeringen presenterat satsningar som både visar prioriteringarna och antar de stora utmaningar som hälso- och sjukvården i dag står inför.”

Man undrar stillsamt i vilket elfenbenstorn de smugit sig in i för att missa det som faktiskt pågår.