Nyligen hade Socialdemokraterna valkonferens i Sunderbyn. 200 ombud har samlats för att fastslå inriktningen i nästa års valrörelse. Stick inte ut om du vill vara i stugvärmen är ett budskap från sammankomsten.

I de senaste valrörelserna för Socialdemokraterna har det förekommit "krysskungar". Bland annat Bengt Niska, Sven-Erik Bucht, Karl Petersen och Gustav Uusihannu. Med krysskung menas att de är populära bland folk men inte bland ledande inom partiet. Ett förhållande som väljare har svårt att ta till sig. Nu är det den unge påläggskalven Gustav Uusihannu som drabbats av bannbullan. De ansvariga på det grå betongfundamentet har lärt av historien. Man misslyckades med att stoppa ovan nämnda politikers karriärer. För Buchts del ledde det till en ministerpost. Därför finns Gustav Uusihannu inte ens med på listan med chans till krysskampanj. Han är en alert ung man som försöker föra ut politiken i markplanet till väljarna. Helt klart ett framtidshopp. Han måste stoppas, stäm i bäcken är det nya rättesnöret hos politrukerna. De har fått nog av dessa krysspolitiker som av någon outgrundlig anledning tycks gå hem hos folk. Om man är någorlunda funtad å huvudets vägnar ser man, att det skedda är ren och skär galenskap. Att partiet i längden gräver sin egen grav, tycks vara av underordnad betydelse. Gustav Uusihannu biter ihop och försöker vara lojal mot partiet men det kostar på. Det kan man utläsa mellan raderna i länstidningarna.

En känd politiker konstaterade att politik är som korv och leverpastej, det är ofta gott, men man ska inte se när det tillverkas. I det här fallet har korven en besk eftersmak.