Överallt i Sverige och annorstädes gör man allt för att biltrafiken ska flyta så snabbt det bara går för att på det sättet få mindre avgaser och miljöpåverkan. Men i Luleå ska man tydligen göra precis tvärtom.

Man ska försämra framkomligheten så att det ska ta längre tid för alla som kör bil, det sägs vara det bästa för miljön?

Nog måste man vara snudd på enfaldig om man tror att det ska ge oss som bor i Luleå centrum mindre avgaser och bättre luft.

Det senaste det pratats om är att Södra hamnleden ska bli en fil åt vartdera håll. Med tanke på de köer det redan är i dag kan man fråga sig hur ska det då inte ska bli om det förslaget blir verklighet? Nu byggs första etappen av kuststad och de ska bli både en andra, en tredje etapp och kanske också en fjärde men det väntar man med tills det blir klart med vilken sträckning Norrbottniabanan får. De som ska bo i dessa lägenheter kommer med all sannolikhet att ha bilar och det innebär mer trafik på just Södrahamnsleden.

Vidare finns planer på två höghus nedanför Rådstugatan, även de som ska bo där kommer att ha bilar och så ska Konsum öppna en livsmedelshall på Västra Varvsgatan och i det läget så ska kommunen se till att försämra framkomligheten.

Jag tycker att man kan ställa sig frågan hur de som har den politiska makten i Luleå tänker? Tänker man överhuvudtaget på vilka konsekvenser det blir om man försämrar framkomligheten genom staden?

Från det röd-gröna lägret är det som vanligt bara en enda lösning – förbud. De vill att vi ska ha ett samhälle byggt på just förbud och en inskränkt frihet för oss alla.

Nils-Gustav Ökvist

Luleå