Jag kontaktas av föräldrar med psykisk ohälsa som berättar om hur det fungerar i dagens skola. Självklart följer kommunerna skollagen, men det sparas på alla nivåer. Barn som behöver extra resurser eller lugnare miljö ibland får inte tillgång till det, detta på grund av kostnadsskäl.

Att inte veta som förälder vad som händer under dagen är mycket stressande och även då för alla föräldrar, eftersom lärarna inte alltid hinner med eller orkar. Lärarna ska planera sin verksamhet samtidigt vara rastvakter o.s.v.

Många skyller på skolan men verkligheten är att det sparas väldigt mycket på skolan och dessa sparåtgärder är politiken som bestämmer. Skollagen säger att man ska se till varje elevs behov och att se till att alla barn når sina mål. Då behöver vi också se till att medel finns från politiken och att man har skolan som ett av de viktigaste områden inom kommunen. Att bygga storskolor utan att ta hänsyn till barn med specifika behov, löser inte problemen. Därför har vi inom Luleå krets krävt att få en kartläggning hur behoven uppfylls.

Vi vill inte ha fler ungdomar som hoppar av skolan, utan istället att fler orkar genomföra sina drömmar om ett yrke de vill ha.

Marie-Anne Björn

Centerpartiet