Landsbygdspartiet oberoende vill införa begreppet SBF - Sunt bondförnuft i politiken.

Vi vill att vårt samhälle ska bygga på den praktiska erfarenhet som generationer av människor i det dagliga livet byggt upp. Inte på ideologier, som alla heter något på -ism. Inte på teoretiska modeller som någon forskare nyligen lanserat. Inte på orealistiska drömmar, som inte fungerar i verkliga livet. Ibland är livet tufft och kräver hårda nävar. Och samhället måste ibland också ta till tuffa åtgärder.

SBF bör införas på alla områden i samhället.

• Det gäller skolpolitiken och uppfostran av våra barn, där tidiga normer ger ett bättre samhälle än fri uppfostran.

• Det gäller polisens arbete och möjlighet att sätta fast brottslingar.

• Det gäller åldringsvården, där modellen "eget boende" inte alltid är det bästa.

• Det gäller familjepolitiken, där kärnfamiljen med stort föräldraansvar sedan generationer varit central.

• Det gäller fördelningspolitiken där vi alltid hjälpt de fattiga – inte för att vara socialister eller kommunister – utan av ren medmänsklighet.

• Det gäller flyktingmottagandet, där ingen kan hjälpa alla - men alla kan hjälpa någon.

• Det gäller sjukvård och räddningstjänst där närhet är viktigare än centralisering.

• Det gäller vårt försvar och vår neutralitet som genom två världskrig tjänat oss väl.

• Det gäller vår livsmedelsförsörjning och förmågan att själva föda vår befolkning.

• Det gäller kommunikationer, där bilen visat sig vara ett nödvändigt komplement till kollektivtraffiken och således inte kan fasas ut.

• Det gäller privat ägande som är en förutsättning för att företagande och entreprenörskap skall blomma.

• Det gäller vilka beslut som fattas bättre i Sverige än i EU.

• Det gäller relationen stad-land.

• Det gäller ...

Vi är trötta på flum och fega politiker och tjänstemän som ständigt skall vara politiskt korrekta (PK) och inte vågar se verkligheten sådan den är. Vi kräver i stället Sunt bondförnuft (SBF) i politiken - både i regering/riksdag och hos de myndigheter som styr vårt land.

För Landsbygdspartiet oberoende - LPo

Erika Sörengård, partiordförande, Ervalla

Roger Stupis Andersson, Råneå

Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk

Magnus Malmsten, Norrtälje

Tjern Inga Wall, Särna

Pierre Ländell, Kinda

Hans Boström, Hallen

Margoth Hansen, Åshammar

Claes Littorin, Knutby

Åke Karlsson, Kolmården

Gunilla Fluur, Näsåker