Margot Wallström (S) lämnar äntligen posten som utrikesminister. I denna roll har hon förkroppsligat Socialdemokraternas förlegade världsbild präglad av Palme-nostalgi, postkolonialism och en naiv övertro på FN.

Det är Margot Wallström som fjärmat sig från den gemensamma utrikespolitiken inom EU för att i stället i alla lägen – antingen på plats eller från Arvfurstens palats i Stockholm – tala om för världen hur den borde bete sig.

Visst ska även kritik och påtryckningar utgöra en del av Sveriges utrikespolitik. Men om attityden är att ständigt påpeka andras fel och brister och framhålla Sverige som en moralisk stormakt då har man snart gjort sig omöjlig som diplomatisk aktör. Något som Wallström fick erfara i Mellanöstern då hon blev portad såväl från Israel – regionens enda demokrati – som från att hålla tal för Arabförbundet.

Regeringens stolthet över att Sverige tog plats i FN:s säkerhetsråd 2017 och 2018 gick inte att ta miste på. Men utsikterna att få gehör för en ”feministisk utrikespolitik” i ett råd där två av världens mest hårdföra regimer har vetorätt var aldrig stora. Priset blev dessutom högt efter en kampanj som kantades av mörkläggning och bjudresor till Stockholm för att smörja FN-delegater från förtryckarländer.

Det är under Margot Wallströms tid som utrikesminister som Sveriges ambassadör i Kina deltog i försök att tysta dottern till den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai.

Det var Margot Wallström som ville skriva under FN-konventionen om ett globalt förbud mot kärnvapen. Detta trots att ett undertecknande – enligt regeringens egen utredare – gick på tvärs med landets säkerhetsintressen, hade medfört problem för Finland (som inte tänkte skriva under), skulle försvåra export och import av försvarsmateriel och försvaga Sverige som aktör i internationella nedrustningsförhandlingar.

Efter en lång och plågsam maktkamp mellan utrikesministern och försvarsminister Peter Hultqvist (S) – som värnar om de relationer med Natoländer och kärnvapenstater som USA och Storbritannien som är viktiga för vår egen säkerhet –– tvingades regeringen i somras till slut backa ur den situation som Wallström skapat.

När Margot Wallström försvinner från regeringen återstår den ansträngande uppgiften med att återupprätta förtroendet för Sverige i världen. Tyvärr finns det inte fog för optimism om att hennes ersättare ska bli en väsentlig uppgradering.